Killykeen Louis of Franjo 

Born 12. September 2005   

Owner : Anthony-Killykeen-Doyle        Breeder: Mike & Lori Walker

Photo: A. Mikkelsen

Photo: Anthony Killykeen-Doyle

Lag din egen hjemmeside gratis!